Publikációk

Nem található publikáció, kérjük módosítson a szűrési feltételeken.
EuCET

Felhívás a volt szocialista országok népeihez

Az Európai Unióban brutális háború dúl a normalitás–abnormalitás, az erkölcs– erkölcsnélküliség, a korlátozott szuverenitás–a teljes alávetettség, azaz a nemzetállamok és föderalisták hívei között. Ne feledjétek, hogy a föderális Unió parlamentjében országaitok – külön-külön – csupán néhány százalékos érdekérvényesítő képességgel rendelkeznének.


Segreteria Generale Rapporti Internazionali

A Segreteria Generale Rapporti Internazionali olasz szakszervezet hozzájárulása az EuCET \"EURÓPA JÖVŐJE\" című kiadványához

A jelenlegi Európai Unió alkalmatlansága egyre nyilvánvalóbb, ahogy azt legutóbb a tragikusan kaotikus vakcinabeszerzés is jól mutatta. Az EU új, erkölcsi, politikai, társadalmi és gazdasági alapokon történő megreformálása egyre sürgetőbb.


EuCET

Vita az Európai Unió jövőjéről

2020 január 9-én az Európai Parlament néhány vezetője, közöttük Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Ska Keller és Helmut Scholz a liberális, a kereszténydemokrata a szocialista, a zöld és a baloldali frakció képviseletében egy állásfoglalási indítványt nyújtott be az Európai Parlament számára, amely egy Európa jövőjéről tartandó konferenciát javasolt.


CÖF, Civil Összefogás Fórum

Nyílt levél Véra Jourovának

Nyílt levél Véra Jourovának, az Európai Bizottság elnökhelyettesének


CÖF-CÖKA

NYÍLT LEVÉL AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKÉHEZ!

Az Európai Parlament vezetője nem fogalmazhat meg elvárásokat az EUB ítélkezési gyakorlatával kapcsolatban, nem helyezhet kilátásba esetleges pervesztességet


CÖF-CÖKA

Nyílt levél Charles Michel az Európai Tanács elnöke részére

Júniusban az állam és kormányfőket tömörítő Európai Tanács megállapodott a keretköltségvetésről és a déli tagállamokat megsegítő helyreállítási alapról, azzal, hogy nem kötik sem egyiket, sem másikat politikai feltételekhez, pl. homályos, meghatározatlan jogállamisági szempontokhoz. Azt látjuk, hogy az érintett a határozott és egyértelmű döntést az Európai Parlament a Bizottság asszisztenciája mellett minden erejével felül kívánja írni.


CÖF-CÖKA

NYÍLT LEVÉL AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKEIHEZ!

Hazánk lassan tíz esztendeje egyfajta „csatatérállamnak” minősül.


Konrad Wysocki

Kedvező magyar együttműködés az USA-val

Konrad Wysocki cikke a Gazeta Polskában


Jerzy Targalski

Birodalmi adók és ideológia

Jerzy Targalski cikke a Gazeta Polskában, 2020.11.25.


Marcin Wolski

Trump után a világ

Marcin Wolski cikke aGazeta Polskában, 2020. november 18.


Marcin Wolski

Apokalipszis most

Marcin Wolski cikke a Gazeta Polskában 2020.10.21.


Jerzy Targalski

Felháborodás vagy reakció

Jerzy Targalski cikke a Gazeta Polskában 2020.10.07.


Tomasz Terlikowski

Inkulturáció a posztkeresztény világban

Tomasz Terlikowski cikke a Gazeta Polskában


Jan Pospieszalski

Antirasszista kolonializmus

Jan Pospieszalski cikke a Gazeta Polskában


Dawid Wildstein

Baloldali képmutatás

Dawid Wildstein cikke a Gazeta Polskában, 2020.07.29.


Jacek Liziniewicz

POLGÁRI PLATFORM :: AZ ELSZABADULT KROKODIL

Jacek Liziniewicz cikke a Gazeta Polska-ban


Tomasz Sakiewicz

Vajon támogatná-e Dmowski és Witos a bolsevikokat?

Tomasz Sakiewicz, a Gazeta Polska főszerkesztőjének cikke


EuCET

Nyílt levél

YÍLT LEVÉL AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKEIHEZ!


EuCET – Európai Unió Civil Együttműködési Tanács

Rendelet-tervezet a polgári kezdeményezésről

Ez a rendelet a polgári kezdeményezésre alkalmazandó eljárásokat és feltételeket állapítja meg az EUSZ 11. cikkében és az EUMSZ 24. cikkében meghatározottak szerint.


EuCET – Európai Unió Civil Együttműködési Tanács

Az európai polgári kezdeményezés reformja

Az európai polgári kezdeményezés intézményének fontosabb javasolt változtatásai a január 12-én megküldött új jogszabálytervezet alapján:


EuCET Európai Unió Civil Együttműködési Tanács

Nem vált be az európai polgári kezdeményezés – Döntsön a jövőben az EP!

Az európai polgári kezdeményezés lényege, hogy jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri az Európai Bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotása. A polgári kezdeményezést a 28 uniós tagország közül legalább 7-ből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia. A 7 tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni a minimálisan szükséges számú aláírást.


A CÖF-CÖKA vezetősége

NYÍLT LEVÉL

Azt a káros folyamatot, amely az elmúlt 15-20 évben az uniós intézményi demokrácia fokozatos fellazulásához, majd kiüresedéséhez vezetett, a nemzetek Európa eszméjének talaján állva szükségesnek látjuk visszafordítani, és a megtett javaslatokkal egy felelős és cselekvő, az EU-t konstruáló nemzetek polgáraiért elkötelezettséget mutató integrációs közösséget kívánunk szellemiségében újjáteremteni.


Dr. Csizmadia László, Dr. Fricz Tamás, Dr. ifj. Lomnici Zoltán, Dr. Papp Miklós,

Civilitika, a népfelség tudománya

A politikai tudomány ismerete és torzítása napjainkban a pártpolitizálást szolgálja, sokszor az emberi hiszékenység kihasználására épül. Mondjuk, hogy az állam tisztességes működtetésének alapja a három hatalmi ág jelenléte, azaz a fékek és ellensúlyok rendszere. E rendszer optimális működtetéséhez előszobát jelenthet a politika és a civilitika párhuzamos jelenléte.  


Tomasz Sakiewicz

Tomasz Sakiewicz, a lengyel Gazeta Polska főszerkesztőjének beszéde

Tomasz Sakiewicz, a lengyel Gazeta Polska főszerkesztője arról beszél, hogy lengyel és magyar konzervatív civil szervezetek létrehoztak egy nemzetközi hálózatot, hogy saját elgondolásaiknak nagyobb súlyt adjanak az Európai Unióban.


Dr. Fricz Tamás

Európa megosztottsága, az Unió válsága és a civil társadalom

Európa, az Európai Unió válaszút elé érkezett, s ebben az útkeresésben meghatározó szerepet kell játszania azoknak a kormányoknak, pártoknak és civil szervezeteknek, amelyek meg kívánják védeni a kontinens hagyományos arculatát, létmódját, szokásait és erkölcsét, amellyel évszázadokon át példát és irányt mutatott az egésze világ felé.


Dr. Zétényi Zsolt

A történeti alkotmány időszerű, az európai és a magyar alkotmányosság értelmezését segítő üzenetei

Magyarország történeti alkotmánya hagyományos értelmezés szerint a teljes ezeréves történeti dekrétum és törvényfolyamot, továbbá a szokásjogot, beleértve a bírói döntéseket, s a mindezekhez szorosan kapcsolódó jogtudományi és politikai irodalmat jelenti, s így mindez nézetünk szerint a történeti alkotmány vívmányai körébe sorolható.


Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács.

EuCET – Zárónyilatkozat

Az EuCET szellemi alapvetésének céljait megerősítve hisszük, hogy most különös aktualitást nyer a kereszténydemokrata szellemi elődök, köztük Adenauer és Schuman által megálmodott Európai Unió reformja, illetve a történelmi és kulturális identitását tekintve erősen megingott közösségi integráció irányának helyrebillentése. Hisszük, hogy ma Európának minden eddiginél nagyobb szüksége van a keresztény kultúra és kulturális önazonosság – mint Európa modern szerveződési létformája legfőbb alapjának – megerősítésére, az Európát évszázadok alatt kiformáló keresztény eszmeiség megvédésére.


Tomasz Sakiewicz

Szabad nemzetek Európája

Az Európai Unióról szóló vitákat szinte elválaszthatatlanul végigkísérik az európai értékekkel kapcsolatos viták. Vajon ezek az értékek közösek kontinensünk nemzetei számára? Vajon ezek olyan értékek, amelyek a nemzetek hagyományaiból származnak és általánosan elfogadottak? Vajon ezek az európai elit számára kívánatos értékek? A kérdéses európai kánon meghatározásának különböző, különös politikai és kulturális jelentéssel bírókövetkezményei vannak.


Völgyesi Miklós

Igazságszolgáltatás és jogértelmezés: A népfelség elvének kollíziója az Európai Unió hatalmi intézményeivel

Az Európai Unió demokratikus jogállamaiban a népfelség egységesen vallott elve hatályosul az államhatalmak működésében, mert a versengő pártok programjáról a választásra jogosultak ekkor közvetlenül, szabad és titkos eljárásban adják le többségi döntést eredményező voksaikat. Fősodratú politikai pártok korábbi választási nyerései-vereségei jól példázzák, hogy a legfőbb hatalmat közvetlenül gyakorló „nép” pártpreferenciák, már rendíthetetlen politikai elkötelezettségeitől indíttatva, a sokszor gátlástalan ígéreteket tartalmazó választási programoktól vezérelve, de alapvetően érzelmileg motiváltan választanak, adnak választ a választási győzelmet befolyásoló legmeghatározóbb okokra.  


Piotr Kroczek

Lengyelség a Lengyel Köztársaság 1997. évi Alkotmányának preambulumában

A „lengyelség” fogalma szótári jelentése szerint lengyel jelleget, a lengyel tulajdonságok csoportjából származó vonásokat takar.214 A jelen tanulmány célja, hogy megválaszoljuk az alábbi kérdéseket: Vajon a Lengyel Köztársaság 1997. évi Alkotmányának preambuluma215 hordozója-e a lengyelségnek; és kifejezi-e a lengyelséget? A lengyelség vizsgálatára számos különböző módszer és eszköz áll rendelkezésre. Ezeket olyan tudományágak szolgáltatják, mint szociológia, nyelvészet, néprajz és egyebek. Többek között a jogtudomány is segíthet a lengyelség vizsgálatában és elemzésében.


Paweł Czubik

Az Európai Unió jogalkotó útvesztője

A 650/2012 számú öröklési ügyekről szóló rendelet elemzése kiválasztott kérdések alapján – qui prodest?


Marcin Kałduński fényképének helye Marcin Kałduński

Az állami szuverenitással kapcsolatos észrevételek a Lotus nevű hajó esetének kontextusában

A nemzetközi jog az államok szuverenitásán alapul. Ez a szuverenitás képezi az említett jog szabályozási elvét. Annak ellenére, hogy a szuverenitás évek óta rendszeres támadásoknak van kitéve a doktrína bizonyos képviselői által, továbbra is a jog alapjait képezi. A nemzetközi jog az államoktól származik és az államokon is ér véget. Ezt nem befolyásolja a tény, hogy az egyéneknek van címezve, és hogy az egyének az államokon belül meghatározott, erős jogosultságokkal rendelkeznek, amelyrea legjobb példát az emberi jogok szolgálják.


Katarzyna Kaczmarczyk–Kłak fényképének helye Katarzyna Kaczmarczyk–Kłak

A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács összetétele, tekintettel a Lengyel Köztársaság 1997. április 2-i Alkotmányára

A szakirodalomban rámutattak, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács jellegét közigazgatási-önkormányzati-politikaiként lehet meghatározni, azonban legtöbbször kiemelik, hogy „leginkább politikai jelleggel” az a csoport rendelkezik, amelyet a Szejm által választott parlamenti képviselők, valamint a Szenátus által választott két szenátor alkot. Osztom azt a nézetet, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács összetett jellegű, ezt támasztja alá a sokrétű összetétele, valamint az a nézet, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács nem az igazságszolgáltatás szerveként működik.


Lomnici Zoltán

Az alkotmányos identitás és nemzeti szuverenitás gyakorlati kérdései az Európai Unióban

A jelen tanulmányban az alkotmányos identitás és a nemzeti szuverenitás kérdéskörét fogom megvizsgálni, illetve azt, hogy ezek vonatkozásában milyen tagállami válaszmegoldások lehetségesek, legvégül pedig azt, hogy milyen alkotmányjogi kitörési pont adódhat hazánk számára alkotmányos identitásunk megvédésére. A témakör áttekintéséhez érdemes tisztázni a nemzeti szuverenitás és az európai integráció fogalmát is, valamint megvizsgálni az EU-s intézmények hatásköri korlátját is az alapszerződésekben.


Gaudi-Nagy Tamás

Az európai értékek és nemzeti önazonosság elleni globalista-patriofób támadások és az ellenük való védekezés nemzetállami, jogvédő és civil eszközökkel.

Manapság egyre több európai ember érzi úgy, hogy Európát a szívünkkel érezzük, kezünkkel építjük és védjük, de a hitünkkel és bátorságunkkal tudjuk megtartani. Mert hatalmas veszély fenyegeti az európai hagyományos nemzeti közösségeket. Az évszázadok alatt kijegecesedett európai értékeinket, különösen a nemzeti önazonosságunkat, keresztény hitünket és kultúránkat, a szubszidiaritást és a szolidaritást soha nem látott méretű és rendkívül körmönfont háttérhatalmi tervek alapján gyártott forgatókönyvek alapján akarják szétzúzni.   Egyetérthetünk azzal, hogy „nem szabad, hogy az Európai Unió valamely központosító gőzhengerré váljon, amely elpusztítja az életmódok sokféleségét és legyalulja a természetese különbségeket”. … Európa számára különösen fontos, hogy megőrizze sokoldalúságát és ne hagyja magát bepréselni valamely európai államiság ketrecébe.


Czesław Kłak

Az Európai Unió működéséről szóló 1997. április 2-i szerződés 267. cikkének a Lengyel Köztársaság alkotmányával való megfelelésének vizsgálata

Az Európai Unió működéséről szóló 1997. április 2-i szerződés 267. cikkének a Lengyel Köztársaság alkotmányával való megfelelésének vizsgálata


Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

icon/check field/check-error field/check-ok logo/cof nav/dropdown social/face social/facebook social/instagram link social/linkedin social/mail social/phone icon/search social/skype social/twitter social/viber social/www social/youtube