Segreteria Generale Rapporti Internazionali

A Segreteria Generale Rapporti Internazionali olasz szakszervezet hozzájárulása az EuCET \"EURÓPA JÖVŐJE\" című kiadványához

Segreteria Generale Rapporti InternazionaliKivonat: A jelenlegi Európai Unió alkalmatlansága egyre nyilvánvalóbb, ahogy azt legutóbb a tragikusan kaotikus vakcinabeszerzés is jól mutatta. Az EU új, erkölcsi, politikai, társadalmi és gazdasági alapokon történő megreformálása egyre sürgetőbb.

Az „EURÓPA JÖVŐJE” című kiadványban történő közlésre

EURÓPAI UNIÓ POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TANÁCS

Európa jövőjéről

Örömmel adunk hírt arról, hogy a magyar-lengyel közös elnökséggel működő Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácskozáshoz (EuCET) csatlakozott az olasz UGL keresztény szakszervezet, amely a velünk már az alapítás óta együttműködő magyar Munkástanácsok Országos Szövetségének partner szervezete.

Közöljük az civil olasz barátaink levelét, amelyben érzékelhető, hogy identitásunk milyen közel áll egymáshoz.

Tovább keressük a V4-ek országaiban is a hasonlóan gondolkodókat. Abban bízunk, hogy az általunk képviselt civil erők a jövőben hatékonyan képviselhetik Európa jövőjét.

Tervezett késő őszi harmadik tanácskozásunkat Varsóban kívánjuk megtartani. A 2020-as online budapesti tanácskozás anyagát az EuCET honlapján (www.eucet.hu) találják.

Csizmadia László
az EuCET társelnöke

Unione Generale del Lavoro Segreteria Generale Rapporti

A jelenlegi Európai Unió alkalmatlansága egyre nyilvánvalóbb, ahogy azt legutóbb a tragikusan kaotikus vakcinabeszerzés is jól mutatta. Az EU új, erkölcsi, politikai, társadalmi és gazdasági alapokon történő megreformálása egyre sürgetőbb.

A mi Európa-modellünk nem a jelenlegi nemzetek feletti szervezet, amelyet senki által meg nem választott bürokraták és technokraták irányítanak, és amely felülről kényszeríti saját értékválasztásait és prioritásait az európai népekre. Azt kívánjuk, hogy az Európai Unió ehelyett szabad és szuverén nemzetállamok európai konföderációja legyen, melynek keretében az egyes államok képesek együttműködni a nagy kérdésekben, vagyis a biztonság, az egységes piac, a védelem, a bevándorlás, a kutatás és a külpolitika területén, azonban önrendelkezésük nem csorbítható. A minél gazdagabb sokféleségre és a különbségek tiszteletére fókuszálunk, hiszen valójában ezek kötik össze az európai nemzeteket. Határozottan támogatjuk a szubszidiaritást, amely meggyőződésünk szerint alapvető elve a hatalom egyenlő megosztásának az EU, a nemzetek és a helyi hatóságok között, ami minden polgár jól felfogott érdeke.

Az európai szerződések újraszövegezése során világosan érvényre kell juttatni európai civilizációnk klasszikus és keresztény gyökereit.

A szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a szekuláris állam értékei identitásunk eredménye, kultúránk legmarkánsabb öröksége. Nem adhatjuk be a derekunkat azoknak, akik el akarják törölni keresztény hagyományunk szimbólumait, be akarják tiltani a betlehemet, és el akarják távolítani a feszületeket a nyilvános helyekről. Ellenezzük a jelenleg zajló iszlamizációt: meg kell tiltani, hogy fundamentalista államok imahelyeket, média- és kulturális tevékenységeket finanszírozzanak Európában; szembe kell szállni az integralisták hittérítői buzgalmával, amely táplálja a terrorizmust és elősegíti, hogy az iszlám integralizmus bűntett jogi berendezkedésünk részévé váljon. Nemet mondunk arra, hogy Törökország Európához tartozzon. Meg kell szabnia külföldi tanulók legmagasabb számát az iskolai osztályokban, és olyan integrációs politikát kell megvalósítani, amely megakadályozza a gettók kialakulását. Olyan Európát akarunk, amely megvédi a világ diszkriminációval sújtott és üldözött keresztény közösségeit.

A szociális piacgazdaság modellje az európai kultúrából született, amely ötvözi az üzleti szabadságot a nehéz helyzetben lévők támogatásával. Ezt a megközelítést akarjuk újra alkalmazni és megerősíteni az európai források felhasználásával. Konkrét gazdasági segítséget kell nyújtani azok számára, akik objektív okokból munkaképtelenek: a gyermekeknek, a fogyatékkal élőknek, a nyugdíjasoknak, valamint a jövedelemmel nem rendelkező hatvan éven felülieknek. A minimálnyugdíjat meg kell emelni, és meg kell duplázni a rokkantsági ellátás összegét. A gondviselők, az önellátásra képtelen családtagról gondoskodók társadalmi funkciójának valódi elismerésére van szükség, konkrét védelmet nyújtva számukra a munkahelyeken és a szabályozási környezetben egyaránt. Támogatni kell a harmadik szektort. Egészségügyi paktumra van szükség az állam és a polgárok között különféle ösztönzők révén, ideértve a pénzügyi ösztönzőket is, mindazok számára, akik megfelelően és rendszeresen végeznek egészség-megőrző tevékenységet. Garantálni kell az egészséghez való jogot az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével és bővítésével a fogászati ellátásban is, valamint centrum kórházak széles körű elterjesztésével. Fel kell lépni a kábítószerekkel és a függőségekkel szemben. El kell ismerni a sportot mint a fizikai és mentális jólét biztosításának, az értékek gazdagításának, a fiatalkori deviancia megelőzésének alapvető eszközét. Garantálni kell a testmozgás lehetőségét általános iskolás kortól az idős korig.

Egész Európában drámai demográfiai krízis tapasztalható, és ha ez a tendencia nem fordul meg, az európai népek kihalásra vannak ítélve. Elképesztő és felháborító, hogy a gyermekszülés támogatását mindeddig soha nem sorolták az EU prioritásai közé. Nekünk kell ezt végre megtennünk, mégpedig úgy, hogy a családtámogatásokat és a születési arány javítását tesszük az európai költségvetés fő kiadási tételévé. Nekünk kell ezt végre megtennünk oly módon, hogy a család és születési arány támogatását tekintjük az Európai költségvetés fő kiadási tételének, jelentős erőforrások biztosításával: “európai anyasági jövedelem” azaz havonta fizetendő pótlék bevezetése minden eltartott gyermek után; kisgyermekes, vagy gyermeket vállaló vagy szülőképes korú nők alkalmazásának ösztönzése; hosszú nyitva tartású, ingyenes óvodák fenntartása a nyári időszakban is; a házimunka levonhatósága az adóalapból; az ön-foglalkoztató nők védelme; ingyenes csecsemőtápszer. A családok és a születési arány támogatása egyben a természetes család védelmét és az élet védelmét is jelenti a fogantatástól kezdődően, szemben a bérelt anyaméh elfogadhatatlan gyakorlatával, amelyet az európai bürokrácia minden tagállamra rá akar kényszeríteni. Fel kell lépni a gender-ideológiával szemben.

Európának meg kell védenie a természetet és a környezetet is. Azt akarjuk, hogy Európa élen járjon a föld, a táj és a természet védelmében. Környezettudatosságra kell nevelni már az iskolában is; be kell tiltani a biológiailag nem lebomló termékeket; küzdeni kell a környezetszennyezés minden formája ellen; támogatni kell a nagy környezeti hatással járó vagy nagy mennyiségű műanyagot előállító vállalatok átalakítását; támogatni kell a tiszta és megújuló energiákat; védeni kell tengereinket, helyre kell állítani tengerpartjainkat; védeni kell a falvak, a vidék kultúráját és az azt hordozó, azt tovább vivő tevékenységeket; fel kell lépni az intenzív mezőgazdaság módszereivel szemben, amelyek szenvedést okoznak az állatoknak, és károsítják az emberek egészségét. Büntetővámot kell kivetni azokra a tagállamokra, amelyek nem tisztelik a környezetet.

Egy elvnek világosnak kell lenni: Európába nem lehet illegálisan belépni. Az európai külső határok egyedülállóak, és közös szabályoknak kell vonatkoznia rájuk, ezért azt akarjuk, hogy az Európai Unió egésze mondja fel az ENSZ Globális Megállapodását, amely elő akarja mozdítani a korlátlan bevándorlást. A külső határokat katonai ellenőrzés alá kell vonni, és európai misszió keretében tengeri blokáddal kell megakadályozni, hogy a migránsokat szállító hajók elhagyják Észak-Afrika partjait, ezáltal megelőzve a tengeren bekövetkező haláleseteket. Az Európába illegálisan belépőket ellenőrzött központokban kell őrizetben tartani, és haza kell telepíteni őket az EU és harmadik országok közötti megállapodásoknak megfelelően. Nemet mondunk a ius soli európai alkalmazására. A hivatalos bevándorlási kvóták kizárólag olyan nemzetiségű bevándorlókra vonatkozzanak, akikről bebizonyosodott, hogy integrálódnak, és nem okoznak biztonsági problémákat vagy terrorveszélyt. Fel kell lépni az afrikai neo-kolonializmus minden formájával szemben, amely a szegénység és az elvándorlás oka; véget kell vetni a CFA afrikai frank rendszerének, amellyel Franciaország kizsákmányolja korábbi gyarmatait, és fel kell váltani a CFA euró rendszerrel, hogy Afrikában el lehessen indítani egy európai beruházási és fejlesztési tervet.

Európának biztonságos lakóhelynek kell lennie. A bűnözés, a kriminalitás minden formáját – amelyet részben a szabad mozgás is előmozdít – határozottan vissza kell szorítani. Az európai államok maximális együttműködésére van szükség ahhoz, hogy véget lehessen vetni ezeknek a bűnözői tevékenységeknek. Könyörtelen háborút kell folytatni a kábítószerek és a kábítószer-kereskedők ellen; fel kell lépni a tolvajok és betörők bandáival szemben; vissza kell szorítani az összes maffiát, így a feltörekvő nigériai maffiát is, amelyet eddig súlyosan alábecsültek. Támogatni kell a bűnüldöző szervezetek és a fegyveres erők európai színvonalra hozását: tisztességes fizetést és túlóradíjat kell kapniuk, biztosítani kell náluk a megfelelő létszámot, valamint biztosítani kell számukra a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben használható eszközöket és technológiákat. Területünk ellenőrzésében a hadseregnek is részt kell vennie. A meghozott ítéleteknek bizonyosnak kell lenniük: le kell állítani az automatikus büntetés-elengedést, új börtönöket kell építeni. Azonnal ki kell utasítani azokat a külföldieket, akik bűncselekményt követnek el, és büntetésüket a származási országukban kell végrehajtani.

Európa nem válhat Franciaország és Németország játszóterévé, amelyek az európai intézményeket arra használják, hogy az ő érdekeiket szolgálják más tagállamok kárára. Az Európai Unió a nagytőke, a multinacionális vállalatok és olyan lobbik érdekeit szolgálja, amelyek hatalmas forgalmat generálnak, ami viszont csupán minimális mértékben gazdagítja a nemzeti közösségeket, és csekély mértékben teremt munkahelyeket. Az Európai Unió által bevezetett megszorító intézkedések kudarcot vallottak, elszegényítették a lakosságot, válságba sodorták a vállalatokat, és megnövelték a munkanélküliséget. Ezzel kizárólag Németország és a nagyvállalalatok jártak jól. Itt az ideje az irányváltásnak; véget kell vetni a fojtogató megszorításoknak, de nem abból a célból, hogy a nem produktív állami kiadásokat ösztönözzük, hanem annak érdekében, hogy nagy léptékű, az európai paraméterek által kijelölt határértékeken túlmutató nemzeti és európai beruházási terv készüljön az infrastruktúra, a közlekedés, a digitális hálózatok, az iskolaépületek, és a határvédelmi képességek fejlesztése érdekében.

Az euró bevezetése egyes államoknak nagy üzlet volt, mások rosszul jártak vele. A közös fizetőeszköz kétségtelenül óriási előnyt jelentett a németek számára, akik ezen évente átlagosan 1300 eurót kerestek fejenként. Olaszország volt az a nemzet, amely a legtöbbet veszítette vele: minden olasz évente 4000 eurót. Ez a helyzet elfogadhatatlan. Ezért Európában olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek keretében biztosítható az Olaszországhoz hasonlóan veszteségeket elszenvedő államok kompenzációja a közös valuta használatából hasznot húzó államok által . Szükséges az Európai Központi Bank radikális reformja. Az európai bankok működésének szabályozását alapjaiban felül kell vizsgálni, hogy a bankrendszer a vállalkozások és a családok támogatásának eszköze legyen, és ne a spekulatív pénzügyi szereplők szolgálatában álljon. A kereskedelmi bankokat és a befektetési bankokat haladéktalanul szét kell választani.

Megosztás

Hasonló publikációk

Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

icon/check field/check-error field/check-ok logo/cof nav/dropdown social/face social/facebook social/instagram link social/linkedin social/mail social/phone icon/search social/skype social/twitter social/viber social/www social/youtube